1/ MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU NHẬP
Ninja Van là bên cung cấp dịch vụ giao nhận, hoạt động kinh doanh chính của chúng tôi liên quan đến việc thực hiện giao hàng thay mặt cho thương nhân/cá nhân bán hàng online và offline tới người mua hàng hóa/ sản phẩm. Khi khách hàng đăng ký tài khoản thành viên, hoặc gửi thông tin liên hệ tới chúng tôi, các thông tin cá nhân chúng tôi thu thập có thể bao gồm:
- Họ tên;
- Số điện thoại;
- Địa chỉ Email;
- Địa chỉ giao hàng (bao gồm khu dân cư và nơi làm việc);
- Thông tin liên quan đến các sản phẩm đã mua (bao gồm mô tả sản phẩm, số lượng và thông tin thanh toán); và
- Bất kỳ thông tin nào khác có thể được yêu cầu một cách hợp lý để tạo - điều kiện thuận lợi cho việc giao sản phẩm cho các bên trong giao dịch.

Đây là các thông tin mà Ninja Van cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ để Ninja Van liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ninja Van về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2/ PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN
Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập từ khách hàng sẽ được sử dụng nhằm mục đích phục vụ khách hàng, đảm bảo giao hàng kịp thời và thành công cũng như cải thiện dịch vụ của Ninja Van, cụ thể trong như nội dung sau:
- Quản lý các hoạt động hành chính và kinh doanh của Ninja Van và tuân thủ các chính sách và thủ tục nội bộ;
- Nâng cao hiệu suất của dịch vụ giao hàng;
- Theo dõi lộ trình giao hàng của khách hàng;
- Thông báo cho khách hàng về tình trạng đơn đặt hàng hoặc giao hàng;
- Liên lạc với khách hàng để nhận phản hồi sau hoặc trong khi giao hàng;
- Trả lời và xử lý các truy vấn và yêu cầu của khách hàng;
- Tiến hành điều tra liên quan đến tranh chấp, thanh toán hoặc gian lận;
- Giải quyết khiếu nại, vấn đề hoặc tranh chấp;
- Tạo điều kiện liên lạc giữa Shipper và khách hàng;
- Giám sát hoặc ghi lại các cuộc gọi điện thoại và tương tác với khách hàng để đảm bảo chất lượng, đào tạo nhân viên và đánh giá hiệu suất;
- Cung cấp thông báo và phản hồi truyền thông;
-  Tiến hành nghiên cứu và phân tích để cho phép chúng tôi hiểu rõ hơn về vị trí, sở thích, nhân khẩu học và để cải thiện việc cung cấp dịch vụ và trải nghiệm khách hàng tại các điểm tiếp xúc tương ứng;
- Xử lý mọi khiếu nại và thanh toán bảo hiểm có thể phát sinh theo chính sách của Ninja Van;
- Mục đích pháp lý (bao gồm nhưng không giới hạn trong việc có được tư vấn pháp lý và giải quyết tranh chấp);
Kế toán, quản lý rủi ro, tuân thủ và lưu giữ hồ sơ;
- Đáp ứng hoặc tuân thủ bất kỳ quy tắc, luật, quy định, quy tắc thực hành hoặc hướng dẫn hiện hành nào được ban hành bởi bất kỳ cơ quan pháp lý hoặc quy định nào ràng buộc với Ninja Van; và
- Mục đích liên quan hợp lý đến những điều đã nói ở trên;
- Để tạo điều kiện cho khách hàng sử dụng Dịch vụ (như được xác định trong Điều khoản sử dụng);
- Để xử lý các đơn đặt hàng khách hàng gửi qua hế thống Ninja Van;
- Chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba để giao sản phẩm tới khách hàng (ví dụ: chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp của chúng tôi);
- Để so sánh thông tin và xác minh với các bên thứ ba để đảm bảo rằng thông tin là chính xác;
- Hơn nữa, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để quản lý tài khoản (nếu có) với chúng tôi; xác minh và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán khách hàng thực hiện trực tuyến; kiểm toán việc tải xuống dữ liệu từ hệ thống; cải thiện bố cục và/hoặc nội dung của các trang web và tùy chỉnh chúng cho người dùng; xác định khách truy cập trên hệ thống; thực hiện nghiên cứu về nhân khẩu học và hành vi của người dùng của chúng tôi; cung cấp cho khách hàng thông tin mà chúng tôi nghĩ rằng khách hàng có thể thấy hữu ích hoặc khách hàng đã yêu cầu từ chúng tôi, bao gồm thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của bên bán thứ ba hoặc của chúng tôi, miễn là khách hàng cho biết rằng khách hàng không phản đối việc liên hệ với các mục đích này;
- Khi khách hàng đăng ký tài khoản với Ninja Van hoặc thỉnh thoảng cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân thông qua hệ thống, chúng tôi cũng sẽ sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để gửi email tiếp thị và/ hoặc quảng cáo về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Khách hàng có thể hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký trong email. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin liên lạc của khách hàng để gửi các bản tin từ chúng tôi và từ các công ty liên quan của chúng tôi; và
- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Ninja Van có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên;
- Khi sử dụng Dữ liệu cá nhân của khách hàng cho các mục đích trên, chúng tôi có thể liên hệ với khách hàng qua thư thông thường, fax, e-mail, SMS, điện thoại hoặc bất kỳ phương tiện điện tử nào khác.

3/ THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN
Dữ liệu cá nhân của khách hàng/thành viên sẽ được lưu trữ đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Ninja Van.

4/ ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ THU NHẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN
CÔNG TY TNHH NIN SING LOGISTICS
Địa chỉ: 215 Mã Lò, Khu phố 6, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Email: support_vn@ninjavan.co
Điện thoại: 1900.988.928

5/ PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN
Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Ninja Van thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 ngoài phạm vi cam kết như chính sách bảo mật này đến Ban quản trị của Ninja Van. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Ninja Van sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Email tiếp nhận phản hồi: support_vn@ninjavan.co

6/ CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Thông tin cá nhân của thành viên được Ninja Van cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Ninja Van. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong những trường hợp cung cấp thông tin cho bên thứ 3 có sự đồng ý của khách hàng hoặc theo pháp luật yêu cầu. Trong các chính sách quy tắc đối với bên thứ ba, chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba phải đảm bảo trách nhiệm bảo mật nguồn thông tin của khách hàng mà chúng tôi cung cấp, tuân thủ theo những chính sách về bảo mật thông tin đã được quy định.

Ninja Van sử dụng giao thức HTTPS Secure Sockets Layer (SSL) để bảo vệ thông tin của khách hàng trong quá trình chuyển dữ liệu bằng cách mã hóa thông tin khách hàng nhập vào. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Ninja Van sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Ninja Van.

Ban quản lý Ninja Van yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán..., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Ninja Van không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

7/ CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TIN CÁ NHÂN
Khi khách hàng gửi thông tin cá nhân của khách hàng cho chúng tôi, khách hàng đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên, Ninja Van cam kết bảo mật thông tin cá nhân của các khách hàng bằng mọi cách thức có thể. Chúng tôi sử dụng các hệ thống mã hóa nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.

Ninja Van cũng khuyến cáo các khách hàng nên bảo mật các thông tin liên quan đến mật khẩu truy xuất của các khách hàng và không nên chia sẻ với bất kỳ người nào khác.

Trong trường hợp có phản ánh của khách hàng về việc sử dụng thông tin trái với mục đích đã nêu, Ninja Van sẽ tiến hành giải quyết theo các bước sau:

Bước 1: Khách hàng gửi thông tin phản hồi về việc thông tin cá nhân thu thập trái với mục đích đã nêu.

Bước 2: Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Ninja Van tiếp nhận và giải quyết với các bên có liên quan.

Bước 3: Trong trường hợp vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Ninja Van, chúng tôi sẽ đưa ra các cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết.

Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ khách hàng về “Chính sách bảo mật” này. Nếu khách hàng có những thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: support_vn@ninjavan.co.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

117/2D1 Hồ Văn Long, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

ĐỊA CHỈ:

1900.886.877

HOTLINE:

LIÊN HỆ